laurdag 29. januar 2011

Vår 2011

Og endeleg oppdaterte nettsider.

Me er for tida travelt opptekne med spanande oppdrag, og tek ikkje imot nye før tidlegast andre halvår 2011.